Completed projects / ukończone projekty: Biuro Obsługi Cudzoziemców

NOTA: Biuro istniało od 2004 do 2008 i kierowała nim Iwona Kawka, wspołautorka tego pomysłu i oddana realizatorka koncepcji wsparcia studentow zza granicy w ich pobycie w Polsce.
(C) MD + IK 2005
NOTE: the Office existed from 2004 to 2008 and was run by Iwona Kawka, the co-author of this idea and its dedicated implementer.

.
UWAGA: możliwa jest pomoc w tworzeniu takiej jednostki w Państwa Uczelni. Proszę o kontakt.
.
Biuro Obsługi Cudzoziemców
.
Przy założeniu ciągłego wzrostu liczby studentów zagranicznych Uczelnia powinna skoncentrować się na zapewnieniu im odpowiedniej obsługi. Na każdym dobrym uniwersytecie takie jednostki istnieją i są nieodłączną częścią struktury organizacyjnej.
.
Biuro powinno oferować studentom pomoc w:
– Wypełnianiu wniosków/podań do przebywania na terenie Polski;
– Przygotowaniu identyfikatorów, itd;
– Tłumaczeniu dokumentacji;
– Znalezieniu miejsca zamieszkania [koordynacja z Akademikami, lista prywatnych kwater z „językowymi” najmującymi, itd];
– Kontaktach z Polską ambasadą/konsulatem w kraju studenta;
– Kontaktach z ambasadą/konsulatem kraju studenta w Polsce;
– Założeniu konta bankowego;
– Wykupieniu ubezpieczenia;
– Znalezieniu lekarza rejonowego i pomoc w kontaktach z nim;
– Pierwszym kontakcie z rodziną po przybyciu studenta do miasta/akademika;
– Utrzymaniu kontaktu z rodziną jak i instytucją wysyłającą;
– Zaznajomieniu się z zasadami BHP w Szkole;
.
Poza kwestiami formalnymi, Biuro powinno organizować:
– Dzień powitalny;
– Spotkania integracyjne i informacyjne;
– Dokumentacje typu „Survival guide to city”;
– Dokumentacje typu „Survival guide to Poland”;
– Pomoc podczas okresów “poza-szkolnych” dla obcokrajowców;
– Wyjazdy [wycieczki, itd];
– Spotkania powiązane ze świętami/rocznicami w kraju studenta;
.
W ramach swoich obowiązków, Biuro powinno współpracować WEWNATRZ uczelni z:
– Rekrutacją [gromadzenie danych o przyszłych studentach z zagranicy — aby być gotowym na ich przyjęcie];
– Dziekanatem [kwestia dokumentacji studenckiej];
– Kwesturą [kwestie płatności, przeliczników walutowych, itd];
– Dyrekcją Akademika/ów [rezerwacje, opłaty, itd];
– Agencja Promocji [wykorzystanie cudzoziemców w reklamie Szkoły];
– Z lektorami języka polskiego, w ramach wymogu kształcenia obcokrajowców w języku i kulturze polskiej;
.
W ramach swoich obowiązków, Biuro powinno współpracować POZA Szkołą z:
– Ministerstwami w gestii których są sprawy cudzoziemców przebywających w Polsce;
– Wojewódzkimi i lokalnymi instytucjami administracji;
– Policją;
– Strażą graniczną;
– Instytucjami służby zdrowia;
– Placówkami dyplomatycznymi państw których obywatelami są studenci;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *