Completed projects / ukończone projekty: MA in European Business

NOTA: Poniższy pomysł na specjalność pojawił sie w mej glowie w 2004 roku. Działała przez 2 lata…Wymaga dopracowania/modernizacji. Może sie komuś przyda jako “stymulator innowacji”.
(C) MD 2004
NOTE: The programme structure presented below is a “short-lived idea” that was implemented for 2 years. Maybe someone can use it to develop something modern and interesting.

.
MA in European Business
.
Opis programu
Program ma za zadanie przedstawić uwarunkowania biznesu na terenie Europy — tak Unii Europejskiej jak i nie należących do niej państw. Studia maja za zadanie przygotowanie młodej, dobrze wykształconej kadry dla przedsiębiorstw transnarodowych, polskich firm działających na arenie międzynarodowej, jak również stworzyć solidne podstawy do prowadzenia przez absolwentów własnej działalności ekonomicznej. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mieli rozeznanie w strategicznych celach i priorytetach Unii Europejskiej, jej pozycji ekonomicznej oraz będą rozumieć trendy globalnej gospodarki i społeczeństwa.
.
Sylwetka kandydata
Kandydat na specjalizację European Business:
1. Rozumie rolę Unii Europejskiej w XXI wieku: dla Polski jako członka Unii i samodzielnego państwa/ekonomii, dla wszystkich krajów członkowskich i ich populacji [przewyższającej już 350 milionów obywateli/konsumentów] jak i dla zewnętrznych państw, wspólnot i organizacji transnarodowych.
2. Jest zainteresowany posiadaniem szerokiej wiedzy ogólnej, która umożliwi mu zrozumienie zawiłości współczesnego świata.
3. Jest zainteresowany wiedzą n/t uwarunkowań kształtujących środowisko biznesowe i metody jego prowadzenia na terenie UE.
4. Chce poznać kluczowe zjawiska które są lub stają się podstawą potęgi ekonomicznej UE.
5. Jest zainteresowany prowadzeniem lub współudziałem w biznesie działającym na terenie UE lub współpracującym z instytucjami bazującymi w UE.
.
Sylwetka absolwenta
1. Rozumie najnowsze zjawiska w transformacji biznesu europejskiego.
2. Rozumie role i znaczenie sektorów przemysłowych UE. Wie które sektory są strategicznie ważne dla UE i potrafi tak pokierować firma aby współdziałała ona z tymi sektorami, maksymalizując zyski i zwiększając długoterminową stabilność firmy.
3. Rozumie potencjał biznesowy Gospodarki Opartej na Wiedzy i jej wagę dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki UE. Wie jak pokierować firmą aby ona mogła w pełni wykorzystać swoje zasoby wiedzy i maksymalizować zyski w oparciu o pełną integracje firmy z narodowa i europejską GOW.
.
Przewidywane zatrudnienie absolwenta
1. Pracujący w korporacji [europejskiej lub zewnętrznej działającej na terenie UE].
2. Pracujący w instytucjach współpracujących z europejskim large-biznesem [rządowe, NGO’s].
3. Prowadzący własną działalność komercyjna na terenie Polski lub innego państwa [firma należy do sektora strategicznego UE lub z nim współpracuje].
.
Przedmioty:
1. „Knowledge-based economy, society and business” [Gospodarka Oparta na Wiedzy, społeczeństwo i biznes].
2. „Globalisation and contemporary Capitalism” [Globalizacja i współczesny kapitalizm].
3. „Global Institutions” [Instytucje globalne].
4. „Europe in the Global Economy” [Europa w ekonomii globalnej].
5. „EU business enviroment” [Uwarunkowania biznesu w UE].
6. „Strategic EU industries” [Strategiczne sektory przemysłowe UE].
7. „Large enterprises in the EU” [Duże przedsiębiorstwa w UE].
8. „Corporate Governance in the EU” [Zarządzanie firmą i korporacją w UE].
9. „European Funding” [Fundusze Europejskie I].
10. „Lobbying in the EU” [Lobbing w Unii].
11. „Venture Capital for EU businesses” [VC dla firm unijnych].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *