Unused ideas / zaniechane pomysły: MA in International Relations for Business

NOTA: Poniższy pomysł na specjalnośc pojawił sie w mej głowie w 2004 roku. Nigdy nie ujrzał światła dziennego. Wymaga dopracowania. Może sie komuś przyda jako “stymulator innowacji”.
(C) MD 2004
NOTE: The programme structure presented below is a “failed idea” that was never implemented. Maybe someone can use it to develop something interesting.

.
MA in International Relations for Business
.
Opis programu:
Bazując na podstawowych założeniach Stosunków Międzynarodowych, program IR4B oferuje rozszerzenie materiału teoretycznego nowoczesną wiedzą praktyczną, pozwalająca studentom zrozumieć skomplikowane zależności świata w 21wieku. Studenci poznają cele i środki zarządzania światem, zrozumieją geograficzne uwarunkowania biznesu i role państwa i organizacji [rządowych i pozarządowych] w tworzeniu nowego ładu ekonomiczno-politycznego.
.
Sylwetka kandydata:
1. Zainteresowany Politologią i Stosunkami Międzynarodowymi.
2. Zainteresowany poszerzeniem standardowego materiału teoretycznego.
3. Zainteresowany praktycznym przełożeniem zdobytej teoretycznej wiedzy.
.
Sylwetka absolwenta:
1. Świadom aplikacji zdobytej wiedzy w świecie biznesu międzynarodowego.
2. Znający instytucje światowe, ich role i możliwości.
3. Rozumiejący uwarunkowania geograficzne biznesu.
4. Rozumiejący role i pozycje Polski na arenie globalnej i potrafiący tą wiedze w działalności na rzecz promowania Polski w świecie, lub na rzecz instytucji/firm chcących funkcjonować w Polsce.
5. Pracujący w instytucjach międzynarodowych w które współpracują ze światem biznesu międzynarodowego.
6. Pracujący w NGO’s [non-governmental organisations].
7. Pracujący w firmach międzynarodowych, w działach odpowiedzialnych za kontakty z instytucjami zarządzającymi światem.
.
Przedmioty:
1. „Knowledge-based economy, society and business” [Gospodarka Oparta na Wiedzy, społeczeństwo i biznes].
2. „Globalisation and contemporary Capitalism” [Globalizacja i współczesny kapitalizm].
3. „Polish economic performance in the 21st century” [Polska ekonomia w 21 wieku].
4. „State power and economy” [Władza, państwo i ekonomia].
5. „Comparative Political and Economic Systems” [Porównanie systemów politycznych i ekonomicznych].
6. „Global Institutions” [Instytucje globalne].
7. „C&EE business in the global arena” [Europa Środkowowschodnia na arenie światowej].
8. „Geography and business practice” [Geografia i praktyka biznesu].
9. electives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *