Unused ideas / zaniechane pomysły: MGR w zarządzaniu handlem ze wschodem

NOTA: Poniższy pomysł na specjalnośc pojawił sie w mej głowie w 2003 roku. Nigdy nie ujrzał światła dziennego (chociaż inni probowali, ale WIELE lat pozniej). Wymaga dopracowania. Może sie komuś przyda jako “stymulator innowacji”.
Osobista uwaga: nie wymuszenie wprowadzenia tego pomysłu w życie uważam za swoją najwiekszą porażkę…
(C) MD 2003
NOTE: The programme structure presented below is a “failed idea” that was never implemented (although others tried something similar but MANY years later). Maybe someone can use it to develop something interesting.
Personal comment: not implementing this idea is my greatest failure, as it was such a cooool and competitiveness-enhacing project at the time…

.
MGR z Zarządzania ze specjalnoscią “zarządzanie handlem ze wschodem”
.
Założenia wstępne:
Czas trwania: 1,5 roku.
Ilość przedmiotów specjalizacyjnych: 8, w sumie 240h.
Języki: rosyjski, 4 semestry; angielski, 4 semestry; Ukraiński [opcjonalny], 4 semestry.
Języki obowiązkowe zawieraja z aspekty savoir vivre’u, terminologii prawnej i biznesowej. Czescią zajec jest korzystanie z mediów w danych jezykach [wiadomosci, publikacje, raporty, itd]
.
Uzasadnienie (“wtedy, czyli 2003”: uwaga MD z 2010):
Zbliżające się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i jej geopolityczne położenie w zjednoczonej Europie powinno determinować kierunki kształcenia młodej kadry menedżerskiej. Z jednej strony, powinno się przygotowywać młody ludzi do pracy w całej UE, z drugiej zaś (i ta wydaje się stwarzać dużo większe możliwości konkurowania) kształcić kadry zdolne wprowadzać, tworzyć i kierować firmami na rynkach wschodnich. Przesłanek, do tego, aby to właśnie Polska stała się kolebką takiej kadry jest kilka: przede wszystkim wspomniane już wyżej geopolityczne położenia, równocześnie to łatwiejsze możliwości uczenia się języka, kultury a nawet rozumienia mentalności wschodnich sąsiadów. Nie można także zapominać, iż to właśnie współpraca ze wschodnimi sąsiadami (m.in. w dziedzinie transportu) może stać się dla Polski ważnym elementem gospodarki. Podobnie jak współpraca na rynkach wschodnich, już po przystąpieniu Polski do UE, może okazać się dla części polskich przedsiębiorstw podstawą egzystencji.
.
Uwagi:
1. Niezbędni są PRAKTYCY z doświadczeniem handlowym w Europie Wschodniej. Ich wiedza i praktyka a nie ich dyplomy zadecydują o powodzeniu programu.
2. Praktyki studenckie:
– w firmach handlujących ze Wschodem, lub w organizacjach (rządowych i pozarządowych) mających za cel Wschód.
– W firmach pochodzących ze Wschodu a funkcjonujących w Polsce.
3. Zdobycie patronatu Ambasadora/Konsula Rosji i/albo Ukrainy.
4. Wyszukanie Rosyjskiego lub Ukrainskiego dyplomu (jako “drugiego”) lub certyfikatu.
5. Pokazowe wyklady [przynajmniej JEDEN na semestr—materialy sa archiwizowane na tasmie]:
– Politycy.
– Biznesmeni.
– Dyplomaci.
.
Przedmioty:
1. Filozofia i kultura Europy Wschodniej.
2. Ekonomia Europy Środkowo-wschodniej.
3. Geopolityka i stosunki Wschod-Centrum-Zachod Europy.
4. Systemy podatkowe (na zachod i wschod od granicy Unii).
5. Europejskie prawo handlowe i jego odpowiedniki na wschodzie.
6. Prawo międzynarodowe.
7. Negocjacje i komunikacja miedzykulturowa (ICC).
8. Dokumentacja transportowa i handlowa.
9. Prawo i procedury celne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *