Unused ideas / zaniechane pomysły: E-Gazeta

NOTA: w 2003, jeszcze zafascynowany rolą internetu w szkolnictwie, pomyslalem o polączeniu zalet informacyjnych z promocyjnymi.
(C) MD 2003.

.
Uniwersytecka E-Gazeta
.
1. Gazeta internetowa zaoferuje:
– Żywszy i mierzalny kontakt ze studentami (statystyki, feedback, itd.)
– Otwarcie Szkoły na świat, poprzez pokazanie efektów pracy umysłowej kadry i studentów, ludziom odwiedzającym Szkolne strony internetowe.
– PROMOCJĘ potencjału Szkoły jako „think-tank”.
– Nieograniczona zawartość (nigdy więcej limitów słow.).
– Nieograniczona ilość kategorii informacyjnych.
– Interaktywność z konwencjonalnymi stronami Szkoły (cross advertising).
– Dowolna ilość zdjęć w każdym z artykułów, dzięki czemu można umieścić wiele widokówek Szkoły, promując bazę/infrastrukturę.
– Gromadzenie bazy promocyjnej — goście będą mogli zapisać się na listę emaliowa (powiadamianie o nowych numerach).
.
2. Gazeta składać się będzie z:
A. Strony głównej, na której znajda się:
– Krótkie fragmenty najciekawszych reportaży, artykułów, itd.
– Okno z wirtualnej księgarni.
– Bannery: poziome (znane z Intranetu — możliwość serwowania tych samych — większa klientela), pionowe o dowolnej zawartości. Dodatkowe pieniądze dla AP za reklamę POZA Intranetem??
– Zestaw linków do materiałów informacyjnych (strona www Szkoły).
– Generator cytatów (np. cytatów wielkich myślicieli, itd.).
– Generator dat (np. daty związane z edukacja w Polsce, urodziny studentów, itd.).
– Wyszukiwarka zawartości (po pierwszym numerze).
– Informacje o imprezach w miescie, okolicach (co warto zobaczyć, itd.).
.
B. Stron artykułów, w skład których wejdą:
– Artykuły Rektora.
– Comiesięczny artykuł od jednego z Prorektorów (na zmianę??) na tematy związane z edukacja. Rozkaz od Rektora??
– Artykuły studenckie na dowolne, ale twórcze i z założenia NIE anty-Szkolne tematy. To jest promocja Szkoły a nie lecznica dla zdołowanych. Kategorie?? Polityczne, społeczne, ekonomiczne, „życie”, itd.
– Artykuły kadry — mogą być związane z ich pracą lub publikacjami. Najtrudniejsze.
– Artykuły gościnne — od zaproszonych naukowców, itd. (klucz: kontakty kadry)
.
C. Części promującej działalność naukowo-publicystyczna:
– Wywiady z pracownikami naukowo-dydaktycznymi n/t tego, co robią.
– Większe streszczenia, recenzje publikacji uczelnianych [dostępnych zazwyczaj w E-Księgarni].
– Wywiady z konferencji, itd.
.
D. Części promującej organizacje studenckie:
– Artykuły od studentów n/t ich organizacji.
– Promocja „wizji” tych organizacji.
.
E. Części recenzyjnej:
– Każdy może napisać recenzje o dowolnej książce. Warunki przyjęcia recenzji będą precyzyjne i na stronie.
.
F. Części dla absolwentów:
– co chce/potrzebuje Jednostka ds. Absolwentow [imprezy, artykuły, yearbooki, itd.].
.
3. Problemy:
– Podczas przygotowań — potencjalne zgranie baz danych. Czy E-Gazeta jest samodzielna, czy staje się częścią struktury Internetowo-Intranetowych systemów Szkoły??
– Pierwsze kilka numerów — stworzenie „impetu dobrej woli” wobec E-Gazety. Aby ludzie uwierzyli w nią i byli chętni nadsyłać materiały.
– Związane z powyższym, zebranie grupy „reporterów na doskok” [roaming reporters], jako trzonu kadrowego E-Gazety.
– Kadra — wyrwanie z marazmu.
– Studenci — uniemożliwienie pesymistom i mitomanom dostępu do E-Gazety BEZ spowodowania nadmiernych konfliktów (np. na forum, itd.).
– Struktura — KTO zarządza i decyduje.
– Przechowywanie danych osobowych—w przypadku stworzenia możliwości zapisania się gości na listę mailowa, jak jest ze zbieraniem ich emaili?? Czy SAM email to dane osobowe??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *