Unused ideas / zaniechane pomysły: V-Money miarą wykładowcy

NOTA: Nie wdrożony pomysł z 2003, wynikajacy z doswiadczen w branży internetowej. Próba przeniesienia dzialan spolecznosciowych na uczelnie wyzsza.
NOTE: Unused idea form 2003, resulting from years in the internet industry. An attempt at transferring online community processes into a higher education institution.
(C) MD 2003

.
V-money miarą wykładowcy
.
Czesto porusza sie problem „pomiaru jakości” wykładowcy i związanego z tym (potencjalnego) przelicznika finansowego. Wymieniony problem opiera się na względności ocen i to z punktu widzenia studentów, samego wykładowcy jak i jego pracodawcy — Szkoły.
.
W dzisiejszej technologii internetowej ISTNIEJE rozwiązanie pozwalające na ocenę uczestników portalu, forum lub określonej gry/działalności — V-Money (Virtual Money). System taki opiera się na:
– udostępnieniu członkom/użytkownikom określonej sumy początkowej która mogą wydać na nie-standardowe korzyści;
– umożliwieniu im zdobywania dodatkowych wirtualnych pieniędzy aby mogli kontynuować kupowanie sobie następnych korzyści;
– istnieniu aktywnego systemu rozliczania przychodów i rozchodów.
.
Członkowie (np. Portalu lub grupy dyskusyjnej) mogą kupować sobie dodatki do swoich profili użytkownika — np. umieszczenie swojego zdjęcia, napisanie o sobie informacji WIEKSZEJ niż 100 słow., itd. Aby zdobyć pieniądze musza wykonać określone zadania wyznaczone im przez prowadzących (np. portalu z taka funkcja) — może to być werbowanie nowych członków (stawka za sztukę), udział w forum (stawka za rozpoczęcie nowego tematu, stawka za odpowiedz w temacie, itd.), zamieszczanie wiadomości, plików, komentarzy, itd.
.
Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest funkcja PRZELEWU Wirtualnych Pieniędzy z konta jednego użytkownika na konto drugiego.
Po co jest taka funkcja??
Często uczestnicy forum lub goście portalu chcą okazać swoje zadowolenie z działalności określonego osobnika — V-Money umożliwia im to w sposób najbardziej naturalny. Oddają oni takiej osobie cos co jest nam wszystkim bliskie i czego role rozumiemy podświadomie — PIENIADZE.
Ponieważ ilość V-Money jest ograniczona, należy oczekiwać, ze pojawią się normalne prawa dotyczące rzadkości (scarcity) i procesów decyzyjnych z tym związanych. Ofiarodawcy V-Money dokonują analizy pożytku z przekazu określonej ilości pieniędzy, i analizują działalność otrzymującego pod katem „działalność-efekt-nagroda”, stad, tylko ci najlepsi, najaktywniejsi mogą otrzymywać znaczne sumy V-Money od (często nieznanych im osobiście) ofiarodawców.
.
V-Money na Uczelni.
1. Każdy student posiada elektroniczne konto (dostępne przez stronę WWW na Intranecie).
2. Na początku roku szkolnego przydziela mu się określoną ilość Wirtualnych Pieniędzy.
3. W ciągu roku szkolnego student musi przelać swoje W-Pieniadze na konta pracownikow.
4. Wszyscy pracownicy są uwzględnieni w programie jako potencjalni „odbiorcy” V-Money.
5. W przypadku nie przelania przez studenta, limit W-Pieniędzy na dany rok jest rozdzielany po równo dla wszystkich wykładowców którzy go uczyli w tym roku.
.
Umożliwia to studentowi „nagrodzenie” pracowników, ale nie tylko tych którzy są bezpośrednio odpowiedzialni na proces dydaktyczny, ale również pracowników administracji, Straży Rektorskiej, sprzątaczek, itd.
Należy pamiętać, ze ten system NIE PIETNUJE błędów, ale WYLACZNIE NAGRADZA działalność, tzn. Student NIE może odebrać Wirtualnych Pieniędzy pracownikowi za karę.
W przypadku NIE przelania pieniędzy w danym roku, „ucierpią” pracownicy nie-dydaktyczni, ale wstępnym założeniem jest, ze to pracownicy dydaktyczni kształtują PODSTAWOWY WIZERUNEK Szkoły, a pracownicy administracyjno-techniczni mogą go jedynie „podkolorować” działalnością wykraczającą poza ich obowiązki.
.
System V-Money jest SUBIETKTYWNY i stanowi przeciwwagę dla systemu „student evaluation”, aspirującego do obiektywnego pomiaru działalności dydaktyków.
System V-Money wykracza DALEKO poza ocenę pracowników „bezpośredniego kontaktu” (czyli TYLKO wykładowców znanych studentowi z klasy). Umożliwia on ocenę (przykładowo):
– prowadzącego kółko naukowe lub organizacje;
– przełożonego wykładowcy (człowieka często nieznanego osobiście studentowi—nie ze wszystkimi dydaktykami ma student zajęcia);
– pracownika dydaktycznego wykraczającego poza swoje obowiązki (nie uczy studenta a chce pomoc w rozwiązaniu problemu, nie uczył studenta a ma z nim IHS-y, itd.);
– efektywnych pracowników administracji (Dziekanat, kasa, itd.), działu technicznego (pomogą cos załatwić, zreperować, itd.), czy tez Straży Rektorskiej (rozwiążą konflikt, wskażą drogę, udzielą porady, itd.);
– czy chociażby, kogoś kto jest po prostu MILY w interakcji ze studentem/klientem, zapewniając jemu w ten sposób komfort psychiczny.
.
Dodatkowym aspektem powinno być udostępnienie kont V-Money pracownikom aby I ONI mogli partycypować w tym procesie pozytywnego wynagradzania. Często, ktoś z kolegów lub koleżanek (administracja, dydaktyka, itd.) pomoże nam w rozwiązaniu ważnego problemu, podzieli się informacjami, itd. Dlaczego i my nie powinniśmy się wzajemnie nagradzać??
.
Kwestie do rozwiązania:
1. Przewaga wykładowców mających najliczniejsze klasy.
2. Przelicznik z Wirtualnych Pieniędzy na PRAWDZIWE nagrody.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *