Recent Writings / Publikacje

A listing of the recent works done for a variety of journals, conferences, professional journals, etc.
Niedawna moja pisanina naukowa, konferencyjna i branżowa.

– Duszynski, M. 2015 “Polska walidacja i franczyza programowa – od pomysłu do wdrożenia”, Forum Akademickie, Nr.7-8 (Lipiec-Sierpien), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH].
[EN] Application of Anglosaxon academic expansion models (franchising and validation) to Polish higher education. With extreme challenges present in opening foreign branches and campuses, both franchising and validation provide a cost-effective way of accessing large student populations, and allow for avoidance of visa restrictions into Poland/EU and transfer the costs of runnign the Polish academic offer onto local partners/operators. The Polish HE law has to be modified and new mechanisms need to be developed to allow Polish HEIs to go abroad with their degree offer.
[PL] Wprowadzenie systemu polskich franczyz i walidacji programowych w najbliższych latach pozwoliłoby nie tylko na przetrwanie niżu demograficznego, zmianę w logice finasowania szkolnictwa ze strony państwa lub UE, ale i na przyspieszenie rozwoju uczelni ambitnych i dobrze zorganizowanych, zdolnych do podjęcia wyzwań wynikających z szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej. Polscy franczyzodawcy lub walidatorzy mogliby się skupić na poszukiwaniu najlepszych partnerów i segmentów rynkowych zainteresowanych naszą ofertą, bez niepotrzebnego inwestowania w infrastrukturę niezbędną dla spełnienia aktualnych wymogów dotyczących wydziałów lub filii.

– Duszynski, M., 2014, “Kształcenie weterynarzy okiem zmęczonego klienta”, Forum Akademickie, Nr.7-8 (Lipiec-Sierpien), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH].
[EN] As a tired client of veterinary clinics (owner of sickish cat+dog), I had a look at the educational programme for veterinary studies and… saw little useful.
[PL] Jestem dumnym posiadaczem dwóch czworonogów, psa i kota, które dzięki swojej chorowitości zapewniają lokalnym weterynarzom ogrom dochodów, zaś mojej rodzinie wieczny ból głowy. Mnie osobiście dostarczyły dosyć materiału do przemyśleń nt. kształcenia weterynarzy, czyniąc ten artykuł listem doświadczonego przez los klienta, petenta, ofiary i osobistego sponsora zwierzęcego przemysłu farmaceutycznego.

– Duszynski, M., 2013, “Learning Resources”, Forum Książki Nr.02, pp.10-13, Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH].
[EN] Learning resources are an important component in the preparation for and operation of foreign-lingual degrees (usually in English) aimed at recruitng of fee-paying international students. Their development requires specific institutional resources and strategies.
[PL] Learning resources, szeroko rozumiane jako uczelniane zasoby służące pozyskiwaniu wiedzy, mogą stać się czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej uczelni i jej oferty na przepełnionym rynku akademickim – dobrzy i ambitni studenci docenią ilość i jakość materiałów pozwalających im na zdobywanie wiedzy dzięki systemom informatycznym, materiałom dydaktycznym, księgozbiorom posiadanym przez uczelnię oraz odpowiednim warunkom do nauki.

– Duszynski, M., 2013, “Etyka Rekrutera”, Forum Akademickie, Nr.9 (Wrzesien), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH].
[EN] The interaction between university and company that recruits students is filled with market leaders, trend setters, losers and victims, and calls for increased analysis and literature.
[PL] Skuteczne relacje rekruter-uczelnia to nadal sztuka, z arcymistrzami niesamowitych wyników i świeżymi naiwniakami rozdającymi wizy, chociaż pojawia się coraz więcej analiz naukowych i biznesowych próbujących unormować ten proces.

– Duszynski, M., 2013, “Utwierdzenie zasad umiędzynarodowienia oczami IAU”, Forum Akademickie, Nr.7-8 (Lipiec-Sierpien), pp.55-57, Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH].
[EN] International Association of Universities’ report on affirming internationalisation in the context of Polish HE.
[PL] Analiza prób utrzymania internacjonalizacji akademickiej na prawidłowym torze oczami IAU z przemysleniami o polskich realiach.

– Duszynski, M., 2013, “Provision of teaching aimed at international student recruitment”, in The collection of methodic materials related to teaching and learning processes, Donetsk State University of Management. READ HERE [IN ENGLISH].
[EN] A sizeable sector has emerged of degrees offered by institutions located in non-English countries. Such internationalised degrees serve not only to gain new students from abroad, but also enhance the offer aimed at local students, dissuading them from considering an education elsewhere.
[PL] Szybko rozwijający sie sektor to programy anglojęzyczne funkcjonujące w krajach nie-anglojęzycznych, tworzone jako oferty konkurencyjne wymierzone w rekrutacje międzynarodową oraz zatrzymanie lokalnych studentów. Te programy wymagają specjalnego zarządzania.

– Duszynski, M., 2013 “Gdzie są sukcesy rekrutacji międzynarodowej?” (Where are the successes of Polish international recruitment?), Forum Akademickie, Nr.2 (Luty), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH].
[EN] Internationalisation (of Polish HE institutions) is a fashion, with leaders, visionaries, mass of followers and a large group of latecomers, only able to copy, mimic the activitiees of leading institutions. What are the end results of this process?
[PL] “Umiędzynarodowienie polskich uczelni” to najnowsza moda, z liderami i wizjonerami, ogromnym tłumem naśladowców oraz pokaźnym ogonem spóźnionych, zapóźnionych i małpujących zachowania lepszych.

– Duszynski, M., 2013 “Studia 100% online” (Benefits of fully online degrees), Forum Akademickie, Nr.1 (Styczen), pp.38-39, Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH].
[EN] Discussing the benefits of degrees offered fully online as an alternative method for Polish HE institutions to reach new market segments (international student populations) that currently cannot be accessed due to bad positioning, pricing or visa policies in Poland.
[PL] Oprócz walidacji/franczyzy oraz kampusów zagranicznych (IBC), studia online stanowią kolejną metodę pozyskiwania studentów spoza Polski na programy oferowane przez nasze uczelnie borykające się z niżem demograficznym zagrażającym ich finansom.

– Duszynski, M., 2012, “Brytyjska współpraca gospodarki z nauką”
 (Cooperation between business and academia in UK – the Wilson Report), Forum Akademickie, Nr.12 (Grudzien), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] Analysis of the Wilson Report’s advice for cooperaiton between business and academia, with lessons for Polish HE, undergoing a similar debate on tightening and enhancing such links.
[PL] Czytając z zainteresowaniem wypowiedzi przedstawicieli polskiej nauki i gospodarki nt. współpracy pomiędzy uczelniami a firmami, pomyślałem, że warto byłoby opisać podobne kwestie z Wlk. Brytanii, która sama przechodzi właśnie przez fazę zacieśniana współpracy w wyniku dogłębnej debaty publicznej.

– Duszynski, M., 2012, “Akademicki debiut giełdowy” (Launching an academic institution on the stock market), Forum Akademickie, Nr.11 (Listopad), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] A what if article exploring the opportunities resulting form the Polish HE law that allow a “founder” of a private institution to operate like a business, and the logical extension of that activity to an IPO. With some thoughs about what can be used to enhance the value of stock upon floating this organisation.
[PL] Warto się zastanowić co może się stać gdy zetkną sie giełda z polską akademickością. Co może zainteresować inwestorów myślących o wejściu w giełdowy debiut akademicki?

– Duszynski, M., 2012, “Walidacja i franczyza jako zamienniki rekrutacji miedzynarodowej” (Degree validation and franchising as alternatives to international student recruitment), Forum Akademickie, Nr.10 (Pazdziernik), pp.44-45, Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] Analysis of opportunities for international expansion (in the face of sub-optimal international student recruitment) available to universities and a comparison with the Polish HE system reality that prohibits such activities.
[PL] Analiza szans jakie dają walidacja i/lub franczyza programowa z perspektywy nadrabiania niedoborów rekrutacyjnych, oraz omówienie ograniczeń wynikających z polskiej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

– Duszynski, M., 2012, “Role of support systems in international student recruitment”, Vestnik Nr.3/25 (July-September), UIB, pp.45-48. READ HERE.
[EN] Article presents issues resulting from planning and developing English-lingual programmes aimed at recruiting international commercial (fee-paying) students, and the organisational solutions required for assuring proper administrative support for their study and presence at the institution.
[PL] Artykuł przedstawia kwestie związane z przygotowaniem i wdrożeniem programów anglojęzycznych, wymierzonych w pozyskiwanie studentów międzynarodowych, oraz analizuje niezbędne rozwiązania administracyjne i organizacyjne zapewniające im odpowiednie warunki do nauki.

– Duszynski, M., 2011, “Uzyskanie walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu” (Gaining degree validations from a UK university), Nauka i Szkolnictwo Wyższe Nr.2/38/2011, pp.151-167. (wydany w lipcu 2012, ale z numerem z 2011 – published in July 2012, but with a delayed date on the journal). CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH
[EN] The article presents possible modes of degreee cooperation with British universities, with a focs on validation as a technique of running such a degree based on the partner’s own resources. The necessary steps are outlined, leading to gaing validation approval.
[PL] Artykuł przedstawia system współpracy pomiędzy brytyjskimi uniwersytetami a ich partnerami (zarówno uczelniami jak i college’ami), w szczególności walidacji jako metodzie prowadzenia brytyjskiego programu w oparciu o własne zasoby. Przedstawione są niezbędne kroki do uzyskania aprobaty.

– Duszynski, M., 2012, “O intencjach i stereotypach” (About intentions and stereotypes) , Forum Akademickie, Nr.9 (September), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] A continuation of the article from May 2012, caused by an attack on me in FA 7-8/2012 by a Polish professor. I continue diggging into the motivaitons of schools “founders” and their rights to sell and collect money for their “non-profit” institutions.
[PL] Ciąg dalszy debaty o roli “założycieli” w uczelniach prywatnych, spowodowany atakiem prof. Eliasza na mnie w FA 7-8/2012. Tym razem kwestie intencji założycieli oraz spraw związanych z przekazywaniem pieniędzy w zamian za przekazanie praw założycielskich. Czy kupujący „założyciel” to nadal jakikolwiek założyciel?

– Duszynski, M., 2012, “Bezpieczeństwo finansowe to kampusy zagraniczne” (Academic financial security comes from International Branch Campuses), Forum Akademickie, Nr.7-8 (July-August), Akademicka Oficyna Wydawnicza. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] Analysis of the opportunities provided by International Branch Campuses in sovling Polish HE institution’ deficits that are emerging in reaction to increasingly growing recruitment shortfalls.
[PL] Analiza szans jakie zapewniają wydziały zagraniczne, w szczególności jako zamienniki nieskutecznej rekrutacji międzynarodowej, w dobie zapaści finansów uczelnianych wynikających z niżu demograficznego.

– Duszynski, M., 2012, “Uniwersytet (tanio) kupię” (How to buy (cheaply) a university), Forum Akademickie, Nr.5 (May), Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp.28-29. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] Will the 2022 Polish Minister for HE receive an application for obtaining university status from a consortium of non-public instiutions?
[PL] Czy za 10 lat na biurku ówczesnego Ministra znajdzie się wniosek o stworzenie pierwszego prywatnego uniwersytetu, wyrosłego z konsorcjum uczelni niepublicznych?

– Duszynski, M., 2012, “Australijska lekcja – Raport Knight’a
” (Lessons from Australia’s Knight Report), Forum Akademickie, Nr. 3 (March), Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp.45-48. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] Analysis of Australia’s difficulties with international student recruitment, the solutions presented by the Knight Report, and lessons for Poland, Polish HE and student/immigration processes.
[PL] Australia, do niedawna jeden z najsilniejszych konkurentów na rynku, od kilku lat cierpi z powodu drastycznego wzrostu kursu dolara australijskiego, niedawnego zacieśnienia wymogów wizowych oraz serii ataków na studentów z Indii.
Szybka reakcja australijskiego rządu doprowadziła do przygotowania Raportu Knight’a, opublikowanego pod koniec 2011, którego zalecenia są już wdrażane

– Duszynski, M., 2011, “W akademickiej lidze mistrzów?
” [wyslane jako: „Nowa Ustawa a umiędzynarodowienie”] (New Polish HE Law and internationalisation opportunities), Forum Akademickie, Nr. 12 (December), Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp.29-32. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] An analysis of the freshly-passed 2011 Polish Higher Education Law, from the perspective of international cooperation, opening the system to international transparency, and translating international experiences/solutions into Polish reality (the “things that could have been added/modified/improved”).
[PL] Analiza niedawno zmodyfikowanej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, z perspektywy umiędzynarodowienia i tego co można było zmienić/dodać do ustawy by poprawić konkurencyjność Polski i jej uczelni na arenie międzynarodowej.

– Duszynski, M., 2011, „Brytyjska Wojna Domowa” (A Civil War in British HE), Forum Akademickie, Nr. 10 (October), Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp.44-46. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] Presenting the 2011 battle between UK public universities and private coleges for students and cash, and showing the correlations between the HE systems in UK and Poland (well versed wiht the battle between public and private).
[PL] Opis toczącej sie batalii o studentów pomiędzy prywatnymi a panstwowymi uczelniami w Anglii.

– Duszynski, M., 2011, „Spuszczeni ze smyczy” (O umiedzynarodowieniu polskich uczelni – Internationalisation challenges of Polish HE), Forum Akademickie, Nr. 5 (May), Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp.35-37. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] What to do, so that Polish scientists begin publishing in English and in international journals. In the context of the emerging new HE Law (later in 2011) and its proposals/solutions (incomplete and inadequate in this regard). Also, a proposal for the creation of new research units focused on international projects/activity.
[PL] Przemyslenia o tym co należy zrobić by uruchomić drzemiące w polskich uczelniach zasoby (m.in. ludzkie). Dodatkowo propozycja nowych jednostek organizacyjnych na wzór KNOWów.

– Duszynski, M., 2011, “Concluding the first wave of higher education development in Poland: the end of Polish HE 1.0”, Organisational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC) Conference, 13-14 April, Hull University Business School. WILL UPLOAD ASAP.
[EN] 20 years has flown by and Polish HE institutions are facing a multitude of challenges that will require massive efforts to overcome, including radical shifts in managerial knowhow, downsizing, reorienting. Entire nation will witness and have to accept multiple institutional failures, brutally culling the current 460 institutions down to 250(?).
[PL] artykul o nadchodzacym kryzysie w prywatnym szkolnictwie wyzszym.

– Duszynski, M., 2011, „Centralna Agencja Rekrutacyjna?” (A Central Recruitment Agency?), Forum Akademickie, Nr. 3 (March), Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp.41-43. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] The benefits of a (proposed) governmental agency dealing with all issues related to recruiting international commercial (fee-paying) students into Poland that takes the burden off individual institutions while assuring economies of scale and certain government-only benefits.

– Duszynski, M., 2011, “Bariery w rekrutacji międzynarodowej” (Barriers to international recruitment), Forum Akademickie, Nr. 2 (February), Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp.37-40. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] SWOT analysis of the Polish HE system and its institutions from the perspective of effectively competing in the international market for commercial (fee-paying) students.

– Duszynski, M., 2011, “Efekty kształcenia: perspektywa brytyjska” (Learning Outcomes: a UK perspective), Nauka, Nr.1 (January), Polish Academy of Sciences, PAN, pp.137-144. CZYTAJ TUTAJ [IN POLISH]
[EN] Analysis of LOs in the context of the Polish HE system and the current practices in Polish universities, with advice about what to change/improve to assure UK-style academic quality.

– Duszynski, M., & Wołowiec, T., 2010, “Personal income tax in the tax systems of EU member states”, Economica, Nr. 1(43), Ukrainian Customs Academy, pp.36-45.

– Duszynski, M., & Wołowiec, T., 2009, “Selected issues in harmonisation and taxation of PIT in EU member states”, Деpжaba Ta Peгioни, Haykobo-bиpoбничии жypнaл, Nr.7, Classical Private University in Zaporoże, pp.5-10.

– Suseł, A., Duszynski, M., & Wołowiec, T., 2009, “Migration and the results of reproductive decision-making in the USA”, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference, University of Szeged, pp.973-990.

For older stuff…only in the CV.